Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Hřiště lze rezervovat v  pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. na Obecním úřadě - tel. 518633420.

 

 

Víceúčelové hřiště Lovčice

Provozní řád

 

  1. Provozní doba pro veřejnost

Víceúčelové hřiště lze využívat celoročně denně od 8:00 do 20:00 a v měsících červen, červenec, srpen do 21.00 h, mimo hodin určených školnímu vyučování a trénování žáků a přípravky TJ FK Sokol Lovčice. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě větší sportovní akce zrušit běžný provoz. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz. Rovněž při nepříznivém zimním počasí (sníh, mráz) lze zrušit provoz úplně. Je přísný zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu.

  1. Provozní pokyny pro uživatele

-Užívat hřiště lze pouze k povolené sportovní činnosti, a to ke všem druhům kolektivních i individuálních míčových her (volejbal, basketbal, badminton, házená, nohejbal, tenis, malá kopaná apod.).

-Uživatelé jsou povinni dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání jednají uživatelé dle tohoto provozního řádu a jsou povinni dbát pokynů a upozornění správce hřiště (případně zástupce správce).

-Dětem mladším 15 let je povolen vstup v doprovodu osoby starší 18 let či rodiče.

-Pro pohyb na umělém povrchu hřiště je nutné používat pouze čistou sportovní obuv bez kolíků.

-WC zařízení je možné použít v kabinách, klíč má správce hřiště.

-U správce hřiště je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění návštěvníků sportovního areálu.

  1. Na hřišti je zakázáno

- kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky, vnášet skleněné láhve, vnášet a manipulovat s pyrotechnikou a otevřeným ohněm

- manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými nástroji

- vodit na hřiště jakákoliv zvířata

- odhazovat žvýkačky a odpadky na povrch hřiště

- úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti

- jezdit na kole, kolečkových bruslích a skateboardech

- lézt po konstrukcích a sítích, houpat se na brankách, basketbalových konstrukcích a koších.

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem a jiným způsobem.

 

 

  1. Další pokyny

V případě porušení tohoto provozního řádu je správce, případně zástupce provozovatele, oprávněn vykázat uživatele z hřiště.

Pobyt v areálu hřiště je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele.

Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.

Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště. Uživatel se zavazuje provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.

Provozní deník včetně vyúčtování je pečlivě veden správcem víceúčelového hřiště.

Každý uživatel se seznámí před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.

Herní prvky - univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis a badminton. Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky.  Uživatel si herní prvky připraví a uklidí.

Sportovní zařízení a pomůcky nelze po ploše tahat, ale pouze nosit.

Časový rozvrh pravidelných návštěvníků je vyvěšen u vstupních dveří víceúčelového hřiště.

 

 

 

 

5) Provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Lovčice dne 7. 5. 2014 usnesení č. 934/14/Z47.

 

 

 
 

 

                                                                                                        Tvrdý Václav

                                                                                                         starosta obce